Veřejné finance a ekonomika zcela jinak

Události

Články v Literárních novinách

P3M-101111-LtN - ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

P3M-101111-LtN-web - ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/11/11

Literární noviny uveřejnily ve svém č.45 ze dne 11.11.2010 na str. 14 až 15 článek autorů projektu P3M s názvem: Paradigma třetího milénia: P3M. Naleznete zde stručné shrnutí popisu věcné Ekonomiky rozdělené do dvou Sfér – veřejné a podnikání, analýzu nefunkčnosti stávajícího modelu veřejných financí, potažmo ekonomických vztahů vůbec, a v neposlední řadě řešení ve formě Ekonomiky bez daní na bázi Paradigmatu třetího milénia. K dispozici je zde nejen text článku (který byl redakčně upraven a doplněn o obrázek a mezititulky), ale i obsažnější desetistránkový text se dvěma schématy, který byl umístěn na www.literarky.cz.

2010/11/04

Podstatný výtah z našeho Otevřeného dopisu předsedovi vlády a dalším činitelům z 1.8.2010 (viz níže) byl uveřejněn v Literárních novinách č.44 dne 4.11.2010 na str. 7 pod titulkem: Z otevřeného dopisu premiérovi.

Dopis poslancům PS

P3M-100805-dopis poslancům - ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/08/05

Dne 5.8.2010 jsme doporučenými dopisy předsednictvu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a také maily, které byly poslány všem poslanům PS, poslali kopii otevřeného dopisu ze dne 1.8.2010, včetně příloh, které jsme zaslali předsedovi vlády ČR, všem ministrům vlády ČR, jakož i vedoucím představitelům politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně – viz níže.

Dopis tisku

P3M-100803-dopis tisku - ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/08/03

Dne 3.8.2010 jsme doporučenými dopisy a maily poslali tisku, a to deníkům HN, LN, Právo, MF Dnes a Brněnský deník, a ekonomickým týdeníkům Ekonom a Euro, kopii otevřeného dopisu ze dne 1.8.2010, včetně příloh, které jsme zaslali předsedovi vlády ČR, všem ministrům vlády ČR, jakož i vedoucím představitelům politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně – viz níže.

Otevřený dopis

P3M-100801-otevřený dopis - ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/08/01

Dne 1.8.2010 jsme tento otevřený dopis zaslali předsedovi vlády ČR, všem ministrům vlády ČR, jakož i vedoucím představitelům politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, a to jak doporučeným dopisem, tak mailem. V tomto otevřeném dopise konstatujeme, že nelze dále pokračovat v řetězení problémů a ztrát způsobených již nefunkční Ekonomikou daní a navrhujeme zahájit širokou diskuzi směřující k přechodu na námi navržené řešení Ekonomiku bez daní založenou na P3M.

Kromě následujících dvou příloh (viz níže) jsme k mailům připojili i jednu z posledních stěžejních verzí našeho projektu, a sice P3M-100531-verzeV (viz Základní dokumenty ke stažení – archiv).

P3M-100801-komentář k dopisu

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/08/01

Komentář k otevřenému dopisu stručně dovozuje nemožnost řešit současné ekonomicko-sociální problémy úpravami Ekonomiky daní a současně shrnuje hlavní výhody přechodu na Ekonomiku bez daní na bázi P3M.

P3M-100108-stručně

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/08/01

V textu nazvaném „Ekonomika zcela jinak – paradigma třetího milénia“ je stručný popis fungování Ekonomiky daní i Ekonomiky bez daní na bázi P3M (tento text je také obsahem oddílu Stručné shrnutí).

Pozvánka na diskuzi: krize nebo prosperita?

P3M-100217-pozvánka - ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/02/17

Diskuze nad ústředním sociálně-ekonomickým problémem dneška i budoucnosti Ekonomika a sociální politika: pokračování v krizi a gigantických ztrátách nebo odpovědnost a prosperita? se konala dne 17.2.2010 v Praze.

P3M-100217-příloha k pozvánce

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2010/02/17

V Příloze k pozvánce na diskuzi o daném tématu - viz výše - jsou na šesti stranách velmi stručně zmíněny dvě ústřední otázky:

Za prvé: proč von Bismarckovo paradigma umírá a proč je jeho konec neodvratitelný, a to přes všechny jeho nesmírné a nezpochybnitelné zásluhy o moderní ekonomiku a moderní stát?

Za druhé: povšechná specifikace nového paradigmatu P3M a stručné doložení toho, proč P3M, systém, který zruší daně, bude fungovat trvale a daleko lépe než paradigma existující.

První veřejná prezentace projektu P3M

2009/01/22

První komplexní veřejná prezentace paradigmatu 3. milénia (jakkoliv hlavní myšlenky byly formulovány už v květnu 2004 a zveřejněny 29.9.2004) se konala 22.1.2009 v Praze na Novotného lávce 5 pod názvem „Veřejné finance zcela jinak: paradigma třetího milénia“. V rámci této prezentace byl rozdán materiál, který jsme označili P3M-090122-verzeI – viz Základní dokumenty ke stažení - archiv.

P3M-090115-příloha k pozvánce

ikona-pdf.gif, 632B stáhnout

2009/01/15