Veřejné finance a ekonomika zcela jinak

P3M – ekonomika bez daní a zadlužování

 • P3M plně zachovává dělení ekonomiky na sféry veřejnou a podnikání
 • produkty obou sfér mají směnnou hodnotu vyjádřenou penězi
 • v P3M nejsou potřeba žádné daně, nechávají se jen ty s regulační funkcí
 • ceny všech produktů jsou čistými cenami, bez daňového zatížení (kromě toho z regulačních daní)
 • směnu mezi sférou veřejnou a sférou podnikání zajišťuje Registrační a depozitní banka (RDB)
 • podmínkou chodu P3M je pouze to, aby ekonomika věcně plnila vše, co má
 • navrhujeme, aby přechod na P3M proběhl postupně v intervalu osmi let
  • ihned, v řádu několika měsíců by byla zřízena RDB a zrušeno prvních 15% daní z daňové kvóty
  • v letech ihned+1 a ihned+2 by se každoročně zrušilo vždy dalších 15% z daňové kvóty
  • v letech ihned+3 až ihned+7 by se každoročně zrušilo vždy dalších 11% z daňové kvóty
  • zrušené daňové výnosy se vždy nahradí přímým zvýšením příjmů veřejných rozpočtů (bez zadlužení)
  • každým rokem lze do ekonomiky dodat další impulz ve výši 2 až 5% HDP (opět bez zadlužení)

Poznámka: Vyčerpávající popis dané problematiky naleznete v oddíle Základní dokumenty ke stažení – archiv, a to v několika verzích, rozlišených dle data vzniku a také dle podrobnosti a preciznosti popisu. Doporučujeme začít se čtením materiálu P3M-100108-stručně a následně pak s některou verzí III až V. Scénář přechodu na P3M je pak návrhem pro ČR: bez jakéhokoliv zadlužování okamžitě a přitom natrvalo odstraní deficity veřejných rozpočtů, souběžně bude také snižovat podfinancování veřejné sféry (zvyšování důchodů, více prostředků do zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu apod.). Postupnou likvidací daní i dalšími opatřeními vytvoří zcela nové nevídané všestranně pozitivní podmínky sféře podnikání.