Prohlášení:

Paradigma třetího milénia, stručně P3M, je zcela novým, současně však plně komplexním, uceleným systémem veřejných financí.

P3M je naprosto zásadní změnou oproti existujícímu pojetí veřejných financí, skutečnou, převratnou změnou, v tom nejlepším smyslu slova změnou paradigmatu. Nejde tudíž o soubor nějakých kosmetických úprav toho, co je ve světě zavedeno a co dostávalo svou podobu především od konce devatenáctého století (von Bismarck a další).

Poněvadž toto řešení je zcela odolné vůči existujícímu demografickému vývoji a jediným předpokladem jeho trvalého a úspěšného fungování je fungující ekonomika, jde o řešení, které je - zvlášť v dnešní situaci - neodmítnutelné.

P3M je paradigmatem zcela novým, paradigmatem vytvořeným výhradně námi, manželi ing.Marií a Michaelem Dymáčkovými: jde tudíž plně, jednoznačně a nezpochybnitelně o výhradně naše duševní, ale i obchodní vlastnictví, neboť výhradně naše je veškeré know-how související s vznikem P3M a výhradně naše byly veškeré finanční prostředky, které byly pro vznik tohoto nového paradigmatu použity.

P3M bude od této chvíle prezentováno celosvětově, v informační a marketingové kampani, spolu s nabídkou vládám na zajištění přechodu stávajících systémů na nový.

Tuto kampaň, jakož i implementaci přechodu stávajících systémů veřejných financí jednotlivých zemí na P3M jsme svěřili firmě BIP Group a.s., a to do doby, než založíme novou obchodní společnost, která se bude z našeho pověření zabývat výhradně otázkami souvisejícími s P3M a jeho implementacemi. Vše bude ovšem ve spolupráci s celou řadou dalších subjektů, zejména ve spolupráci s veřejným sektorem, zde ve spolupráci prostřednictvím technologií PPPs (Public Private Partnerships), patřičně ale přizpůsobenými pro tento účel.

Poněvadž nové řešení je plně a jednoznačně duševním i obchodním vlastnictvím manželů Dymáčkových a BIP Group a.s. má výhradní práva k zajištění přechodu stávajících systémů veřejných financí na nové paradigma, vlády buď mohou naši nabídku akceptovat nebo práva na zavedení nového paradigmatu od nás odkoupit (a poté si toto zavedení již obstarat samy).

Dnešní den, 22.1.2009, je komplexní veřejnou prezentací paradigmatu 3. milénia, jakkoliv hlavní myšlenky byly formulovány už v květnu 2004 a zveřejněny 29.9.2004.

podpis_dymackova.gif, 3,7kB podpis_dymacek.gif, 2,9kB
Ing. Marie Dymáčková Michael Dymáček